Profesní rozvoj a pracovní příležitosti napříč firmou

Naším cílem je, aby naši současní i potenciální zaměstnanci vnímali Jotun jako preferovaného zaměstnavatele, kde kariérní rozvoj je nejen možný, ale podporovaný.

Jotun jde cestou organického růstu, což platí i u lidí. Přijímáme talentované týmové hráče, kterým nabízíme osobní rozvoj a zajistili tak možnost uplatnění jejich potenciálu. Kde je to možné, obsazujeme klíčové pozice interně, čímž tvoříme příležitosti ke kariérnímu růstu a růstu dovedností našich zaměstnanců. K tomu nám slouží naše tréninkové programy Jotun Akademie, a stejně tak výměna zkušeností v rámci celé korporace díky politice mobility zaměstnanců.   
       
Naše působení ve více než 100 zemích nabízí našim zaměstnancům obrovské možnosti nabírat mezinárodní zkušenosti skrze práci s lidmi z jiných zemí, nebo přímo pracovat v zahraničí.
  

Jotun Academy podporuje rozvoj zaměstnanců tím, že nabízí na míru přizpůsobené výukové programy. 
  
Nabízíme širokou škálu výukových programů speciálně pro obchodníky, management, R&D (výzkum a vývoj), personální oddělení, oddělení IT a mnohé další. 
  
Spolupracujeme s univerzitami a externími pořadateli školení k zajištění potřeb vzdělávání našich zaměstnanců.   
  
Naším cílem je zavedení kultury, která si cení vzdělávání a umožňuje zaměstnancům růst při plnění nových úkolů.