Σχετικά με την JotunH Jotun έχει οργανωθεί διοικητικά  σε παγκόσμιο επίπεδο σε εφτά περιοχές δραστηριότητας  για την πώληση διακοσμητικών, βιομηχανικων και ναυτιλιακών χρωμάτων. 


Η εταιρεία έχει 37 παραγωγικές δραστηριότητες, 64 εταιρείες και αντιπροσωπεύεται  σε περισσότερες από 100 χώρες ανα  τον κόσμο. 

Η δραστηριότητα της Jotun στα διακοσμητικά χρώματα αφορά την κατασκευή, πώληση και και διανομή- εσωτερικά και εξωτερικά - χρωμάτων για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

H Jotun στα ναυτιλιακά χρώματα είναι ηγετική εταιρεία στην προμήθεια χρωμάτων για νεότευκτα πλοία, δεξαμενισμούς και συντήρηση.

Τα βιομηχανικά χρώματα της Jotun προστατεύουν εγκαταστάσεις που αφορούν την ενέργεια, την μεταποιητική βιομηχανία και παράκτιες υποδομές.

Οι πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής της Jotun αποτελούν προνόμιο για την βιομηχανία σχετικά με συσκευές, έπιπλα, αγωγούς και γενικότερα.