Hvordan pusse båt

Her finner du enkle arbeidsbeskrivelser for hvordan du pusser båten. Både gjennom filmer for en del av tingene du skal gjøre og arbeidsbeskrivelser for flere. I tillegg får du en anbefaling til riktig produkt for ditt prosjekt.