VISIR hindrer råte!

Visir Oljegrunning Pigmentert er registrert i Biocidregulativet (BPR) i gruppen PT8 Treimpregneringsmidler.

Det innebærer at produktet har gjennomgått eksterne tester som beviser at det er effektivt mot råtesopper og samtidig har en akseptabel helse- og miljørisiko. Det er kun produkter som er registret i BPR som kan inneholde råtehindrende midler og/eller hevde effekt mot råte.  

Her finner du godkjenningsdokumentene for produktet: 


Godkjenningsbrev Visir Pigmentert
Produktomtale VISIR Pigmentert