Jotun Industri Flokkulering er et koaguleringspulver som effektivt skiller ut malingsrester fra vaskevann. Jotun Industri Flokkulering inneholder virkestoffer som gir en rask reaksjon og dermed sørger for høy effektivitet og god utskillelse av malingsrester. Avfallsmengden reduseres betydelig og dermed også kostnadene for avfallshåndtering. Jotun Industri Flokkulering kan brukes i vaskevann med rester av alkyd og akrylmalinger.