Jotun Industri Grunning VISIR er en alkydbasert, vanntynnet grunning som gir dokumentert effekt mot råte- og svertesopper, og er godkjent iht. biocid-direktivet.


NB: Skal du ha en transparent farge/beise kledningen din selv, husk å presisere dette ved bestilling av kledning. Da vil VISIR-grunningen brekkes (fargesettes) korrekt iht til din valgte farge.