Jotun Industri Kraftvask  er et virkningsfullt vaskemiddel tilpasset industrielle malingslinjer. Jotun Industri Kraftvask rengjør og fjerner malingssøl fra svært tilgrisede flater. Ved tilstrekkelig virketid kan produktet også løsne størknet maling. Ved uttynning kan Jotun Industri Kraftvask også benyttes til enklere rengjøringsoppgaver hvor man ønsker et mildere vaskemiddel.


Jotun industri Kraftvask er meget kraftig og kan virke mattende på enkelte underlag. Vaskemiddelet kan derfor også benyttes når man ønsker en mattende effekt.