Jotuns system


Systemoversikt

* Dersom kledningen har blitt skitten før sluttbehandling, må Jotuns vaskeanbefalinger følges for å sikre vedheft. Skader og endeved må alltid grunnes og overflatebehandles umiddelbart. ** Antall mellom- og toppstrøk følger Jotun sine generelle anbefalinger i forhold til høvlet eller ru kledning. *** Testet og godkjent av KLIF, i henhold BPD.