Szkolenie Techniczne

Czy Ty lub Twój personel chcecie dowiedzieć się więcej na temat 

- farb, 

- przygotowania powierzchni, 

- ochrony przed korozją, 

- przeglądów powłok, 

- aplikacji lub innych tematów, które mają wpływ na cykle życia Twoich właściwości? 

Poznaj różne rodzaje szkoleń, w których możesz uczestniczyć; Jotun Paint or Powder Schools, seminaria szyte na miarę i certyfikaty firm zewnętrznych FROSIO.

Centra szkoleniowe Jotun powstają w celu poszerzenia wiedzy na temat farb i powłok, zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów oraz pracowników firmy Jotun.

Udogodnienia i zawartość mogą się różnić; nie wszystkie kursy mogą być dostępne przez cały czas we wszystkich ośrodkach.


Szkolenie personelu Jotun w centrum szkoleniowym w Singapurze

Do kogo kierujemy szkolenie? 
Kierujemy nasze kursy i seminaria do wszystkich osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o farbach i powłokach, mogą kupić się na kursy i seminaria. W szczególności: 
  • Inżynierowie projektowi, konsultanci, architekci, kierownicy budowy, geodeci, inspektorzy
  • Sprzedawcy, kupujący, konsultanci
  • Personel produkcyjny, personel kontroli jakości, wykonawcy
  • Studenci i personel związany z obróbką powierzchni i nakładaniem farby
Warunki prowadzenia szkoleń:
  • Większość kursów wymaga minimalnej i maksymalnej liczby uczestników
  • Jotun Paining School, Powder School oraz seminaria dostosowane do indywidualnych potrzeb i są płatne zgodnie z umową
  • Kursy certyfikacyjne innych firm są objęte opłatą certyfikacyjną
  • Uczestnicy pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i posiłków poza godzinami kursu
Aby wziąć udział lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Jotun.
FROSIO

Jotun jest jedną z nielicznych autoryzowanych jednostek szkoleniowych prowadzących szkolenia prowadzące do certyfikacji przez FROSIO. Certyfikat FROSIO to świadectwo jakości dla doradców lakierniczych i personelu technicznego zgodnie ze schematem FROSIO i ISO 17024.

Całkowity czas trwania kursu wynosi dwa tygodnie i zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym przez przedstawiciela FROSIO. Kurs i egzamin są wymagające, ale nagrodą jest certyfikat, który jest uznawany na całym świecie zarówno w społecznościach morskich, jak i powłok ochronnych. Zaleca się - ale nie wymaga - aby uczestnicy posiadali wcześniejszą wiedzę na temat powłok i praktyczne doświadczenie jako inspektorzy.

FROSIO "Courses & Exams"
Aby wziąć udział lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Jotun.