Jotun Paint Schools

Jotun oferuje obszerne szkolenia dla klientów i własnego personelu. Utrzymanie wysokich specjalistycznych kompetencji w naszej działalności jest jedną z głównych zalet, które sprawiają, że Jotun jest preferowanym dostawcą farb, powłok i farb proszkowych na całym świecie.