to TankFast

Tankguard Zinc

Tankguard Zinc to nieorganiczna farba etylokrzemianowo cynkowa. Powłoka posiada doskonałą odporność na rozpuszczalniki, w tym metanol. Odpowiednia również do zbiorników na wodę pitną. Tankguard Zinc jest stosowana wyłącznie jako system jednowarstwowy. Produkt jest zgodny z normą ASTM D520 typ II pyłu cynkowego.

Typ produktu: Ochrona zbiorników
Obszary użycia: Jednowarstwowy system powłokowy do ochrony wewnętrznych powierzchni zbiorników (zazwyczaj zawierających rozpuszczalniki).
Powierzchnia: Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej
  • Odporny na metanol i inne rozpuszczalniki
  • Łatwa aplikacja przy użyciu natrysku bezpowietrznego do 170 µm grubości suchej powłoki bez efektu pękającej powłoki
  • Gładka powierzchnia
  • Zatwierdzony do zbiorników na wodę pitną

Tankguard brochure

Karta Techniczna (Polish) - Zmień kraj/język

Tankguard Zinc Comp A - Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego (Polish) - Zmień kraj/język

Jotun Zinc 100 Comp B - Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego (Polish) - Zmień kraj/język

Podręcznik aplikacji (English)