Statki

Jotun jest globalnym liderem dostarczającym powłoki malarskie dla floty morskiej. Stworzony przez nas Hull Performance Solutions jest unikalny - nowy i przejrzysty sposób pomiaru wydajności kadłuba. Nasze rozwiązania w zakresie farb przeciwporostowych uważane są za najlepsze na rynku - co wraz z naszym technicznym rozwiązaniem serwisowania na pokładzie Onboard Maintenance Solution oferują znaczące oszczędności dla przemysłu okrętowego.