Hull Performance Solutions (HPS)

Jedna z najbardziej atrakcyjnych obecnie inwestycji we flocie handlowej

Stan podwodnej części kadłuba statku ma istotny wpływ na efektywność energetyczną zarówno na etapie budowy nowego statku (wpływ EEDI) jak i na statek będący w eksploatacji (wpływ EEOI).
Około 1/10 zużycia paliwa przez światową flotę może być wynikiem złej wydajności kadłuba i śruby okrętowej. Przekłada się to na 30 mld USD i około 0.3 % całkowitej emisji dwutlenku węgla wytwarzanego przez człowieka.

Zmniejszenie kosztów paliwa i emisji gazów cieplarnianych
Rozwiązania poprawiające wydajność kadłuba są tak zaprojektowane, aby ułatwić maksymilizację wydajności kadłuba i tym samym zmniejszyć koszty paliwa i emisję gazów cieplarnianych (GHG). Rozwiązanie łączy aktualny stan wiedzy o farbach przeciwporostowych i technologii aplikacji z wiarygodnymi pomiarami wydajności i wysokiej gwarancji wykonania.

No cure – no pay gwarancja poprawy osiągów
Rozwiązania firmy Jotun poprawiające wydajność kadłuba pozwalają oczekiwać 15% wzrostu wydajności napędu i 8.5% ograniczenia kosztów paliwa i emisji gazów cieplarnianych GHG w porównaniui do średniej, oferowanej na rynku. Okres zwrotu kosztółw, zwykle wynosi mniej niż 1 rok. Jako, że Hull Performance Solutions obejmują wiarygodny pomiar wydajności kadłuba i zasadę no-cure - no-pay zgodnie z którą dajemy gwarancję poprawy osiągów, ryzyko inwestycyjne jest ograniczone w porównaniu do alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych.

Udokumentowana wysoka jakość

Hull Performance Solutions to coś więcej niż farba wysokiej jakości - to udokumentowana wysoka jakość. Co oznacza, że musimy zachować najwyższe standardy na wszystkich etapach. Zespół kierujący projektem HPS opiera współpracę  środki z globalnej sprzedaży, logistyki i obsługi ntechnicznej jak również z udziału ośodka rozwojowo badawczegoi i rosnącej sieci partnerów technicznych, aby mieć pewność, że każda aplikacja jest sukcsem An HPS management team works together with dedicated resources from our global sales, logistics and technical service organisations as well as R&D and an increasing network of technical partners to ensure that every application becomes a success story. 

Jotun’s Hull Performance Solutions offer substantial fuel cost and GHG emissions saving, combined with a short payback period and limited risk.

Hull Performance Solutions for newbuilding projects

The HPS Newbuilding Solution is aimed at yards delivering vessels with eco-design and who want to maximise the energy efficiency at both speed trial and in operation.

The foundation of the HPS Newbuilding Solution is SeaQuantum X200.
In addition comes 3 upgrade components:

Smooth application package
Hull roughness impacts the results at speed trial. This package combines comprehensive technical service with an optimised anticorrosive system. Jotun measures average roughness on the underwater hull surface and offers a money-back guarantee.

Outfitting Protection Package
Keeping the hull slime and fouling free through the outfitting period is a challenge. The outfitting protection package includes a final coat of SeaQuantum X200-S which has superior resistance to slime and fouling. Any fouling incurred over the docking may have a major impact on the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI). With the a clean hull at speed trial the yards will avoid costly re-dock or under water hull cleaning which is time consuming and may increase hull roughness.

Transferable High Performance Guarantee
A 60 month high performance guarantee with cash back if average speed loss exceeds 1.5% over 60 months which may be transferred from the yard to the owner. This component gives the yards an opportunity to differentiate themselves by extending from a typical 12 months standard guarantee to a 60 month high performance cash back guarantee.
Jesteśmy pewni, że Jotun Hull Performance Solutions jest jedną z najbardziej atrakcyjnych obecnie inwestycji we flocie handlowej.