Dokumentacja produktu

- Karty techniczne produktu (TDS - Technical data sheet) zawierają szczegółowe informacje techniczne i opis obszarów użycia
- Karty charakterystyki produktu niebezpiecznego (SDS - Safety data sheet) zawierają ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko (HSE)
- Instrukcje aplikacji obejmują informacje na temat przygotowania powierzchni, szczegóły aplikacji, czas utwardzania itp

Skontaktuj się z oddziałem Jotuna w Twoim kraju aby sprawdzić dostępność produktów.