Praktyczne tabele

Strata, strata grubości ze względu na chropowatość powierzchni, zawartość części stałych, grubość powłok, punkt rosy - temp. powietrza - wilgotność względna, dysze natryskowe

  • Strata w % i wspóczynnik strat

  • Strata grubości powłoki ze względu na chropowatość

  • Zawartość części stałych (%VS) po rozcieńczeniu

  • Wymagana grubość mokrej powłoki ze względu na zawartość części stałych %

  • Zależność między punktem rosy, temperaturą i wilgotnością względną powietrza

  • Porównanie dysz natryskowych