Management

Jotun Group Management składa się z dyrektorów z dwóch obszarów biznesowych, finansowego - Chief Finance Officer oraz Chief Executive Officer pełniącego rolę wykonawczą.