Wydajność produktu

Product testing – both during development and their life cycle – is important to ensure their performance and ability to protect the object.

Competitor testing

Testy konkurencji: łuszczenie się po 40 miesiącach testów ekspozycji na zewnątrz, 45° na południe.

Testy te wykonujemy na różne sposoby, odsłaniając utwardzone i powlekane panele.
Właściwości ochronne powłok oceniamy zarówno w testachprowadzonych w naturalny sposób, jak i przyspieszonych.
W przyspieszonych testach korozyjnych wystawiamy panele na działanie silnie korozyjnych środowisk, takich jak woda morska, w celu określenia zdolności do ograniczenia uszkodzeń korozyjnych. W celu określenia integralności folii oraz stabilności koloru i połysku podczas ekspozycji na zewnątrz stosuje się testy naturalne i przyspieszone w warunkach atmosferycznych.

Powłoki poddawane są również szerokiej gamie testów mechanicznych w celu oceny twardości, trwałości i odporności na uderzenia, ścieranie, zarysowania itp.. 

W przypadku produktów dekoracyjnych dysponujemy warsztatem malarskim, w którym wszystkie produkty są testowane pod kątem właściwości użytkowych przez cały okres opracowywania. Współpracujemy również z profesjonalnymi malarzami, którzy dostarczają nam cennych informacji zwrotnych, zarówno w próbach, jak i ślepych testach. 

Korzystamy nie tylko z wewnętrznych testów i certyfikacji, ale także badamy nasze produkty w instytucjach zewnętrznych w celu uzyskania obiektywnej oceny naszych własnych produktów oraz innych rozwiązań konkurencyjnych. 

Test site

Stanowisko testowe w Vindal, Norwegia