Działania segmentów biznesowych Jotun

W tym miejscu przedstawiamy niektóre z istotnych działań i osiągnięć, które kształtują naszą długoterminową konkurencyjność i wyniki finansowe.

Prace badawczo-rozwojowe nad farbami dekoracyjnymi Jotun — ogólne cele GreenSteps

LZO
Naszym długofalowym celem jest zastąpienie wszystkich rozpuszczalnikowych farb dekoracyjnych produktami wodorozcieńczalnymi.
Ślad węglowy/ energia
Proces TiO2 jest najbardziej energochłonnym etapem cyklu życia farby. Jotun zobowiązuje się do zmniejszenia zawartości TiO2 w naszych farbach bez obniżania jakości i zmniejszania krycia.
Z ekologicznego punktu widzenia, a także z perspektywy klienta, Jotun nieustannie pracuje nad poprawą trwałości i wydłużeniem okresów konserwacji.

Materiały niebezpieczne
Głównym celem jest pozbycie się wszelkiego rodzaju niebezpiecznych chemikaliów z produktów stosowanych przez konsumentów.


Jotun zobowiązuje się do zmniejszenia zawartości TiO2

Jotun aktywnie pracuje z alternatywnymi drogami w celu zmniejszenia zużycia TiO2.
Technologie częściowo zastępujące TiO2, takie jak technologia nieprzezroczystych polimerów, są wprowadzane do dekoracyjnych powłok nawierzchniowych na całym świecie.
Receptury produktów są zoptymalizowane, aby zapewnić jak najlepsze rozmieszczenie i wykorzystanie TiO2.
W latach 2011/2012 osiągnęliśmy roczne oszczędności 1300 ton TiO2.

Reducing VOC emissions

Lady Supreme Finish
Dwie nowe linie produktów na bazie wody w 2011 r. zastąpiły produkt Lady Classic (stworzony na bazie tradycyjnych rozpuszczalnik alkidowy); Lady Supreme Finish i Lady Interior Finish.
Gardex Eco Gloss wprowadzony jako nasza pierwsza wodorozcieńczalna farba wykończeniowa w Azji.

Farby bardziej przyjazne dla zdrowia

Sens
Farba Sens nowej generacji – najbardziej przyjazna dla zdrowia farba na świecie – wprowadzona na rynek w 2012 roku.


Majestic Airmaster – to farba pochłaniająca formaldehyd, która została wprowadzona na rynek chiński.


Majestic Ecohealth – gama produktów do wnętrz bez APEO i formaldehydu dla Azji.


Wytrzymałe farby o wysokiej jakości

Drygolin Extrem

Trwałe farby zewnętrzne o wysokiej jakości są ważnym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego.
- Jotashield Extreme (ME i SEA)
- Jotashield Superdurable (ME)
- Demidekk Ultimate (Europa)
- Drygolin Extrem and Optimal (Norwegia)

Jotashield Extreme

Kluczowym eelementem polityki GreenSteps było wprowadzenie produktu Jotashield Extreme, który charakteryzuje się:
-Wodorozcieńczalną i czysta akrylowa powłoką nawierzchniową
-Może być stosowana na dowolnym systemie malowania
-Zmniejsza temperaturę powierzchni i wewnętrzną
-Zmniejsza zużycie energii nawet o 14% w zależności od koloru
-Obsługiwane przez zaakceptowane przez branżę certyfikaty testowe stron trzecich
-Bardzo dobrze przyjęty na rynku
-Nowy TiO2 - zastąpienie technologii prowadzącej do zmniejszenia zużycia energii w cyklu życia produktów ograniczyło zużycie TiO2 do 20% dzięki zastosowaniu nowej technologiiGreenSteps działalność w regionie Bliskiego Wschodu

- Wyróżnione w biurach - Budowanie świadomości w organizacjach - Prezentacja w głównych wydarzeniach w regionie „Bliżej Konsumenta” - Wyróżnionie w nowych broszurach