Om Jotun

Jotun är en norsk producent av färg och pulverlacker. Koncernen är inom ett flertal av sina verksamhetsområden en ledande aktör, såväl i Europa som i hela världen.

Läs mer om Jotunkoncernen här (När du klickar på länken lämnar du denna sida och kommer till vår internationella sida för koncernen.)