Om JOTUN Mur Grundning Vattenburen

Systemet JOTUN Mur Akryl består av JOTUN Mur Akryl färg och Om JOTUN Mur Grundning Vattenburen. Systemet är speciellt lämpat för betong, cementrik puts och cementfiberplattor. För att säkerställa färgens vidhäftning bör alla obehandlade underlag grundas med Om JOTUN Mur Grundning Vattenburen innan färgen appliceras. Om JOTUN Mur Grundning Vattenburen tränger in i underlaget, binder lösa partiklar och ger en god vidhäftning för efterföljande slutstrykning.