Visir Oljegrunning Pigmentert är registrerad i Biociddirektivet (BPD) i gruppen PT8 Träimpregneringsmedel.

Det innebär att produkten har genomgått externa tester som bevisar att den är effektiv mot rötsvampar och samtidigt har en acceptabel hälso- och miljöprofil. Endast produkter som är registrerade i BPD får innehålla röthindrande medel och/eller hävda effekt mot röta.  

Här hittar du produktens godkänningsdokument:


Godkänningsbrev Visir Grunning Pigmentert
Sammanfattning produktegenskaper VISIR Oljegrunning Pigmentert