Jotun Industri Flockulering är ett koaguleringspulver som effektivt separerar färgrester från tvättvatten. Jotun Industri Flockulering innehåller verksamma ämnen som ger en snabb reaktion och sörjer för hög effektivitet och god separering av färgrester. Avfallsmängden reduceras betydligt och därmed även kostnaderna för avfallshantering. Jotun Industri Flokkulering kan användas i sköljvatten med rester av alkyd och akrylfärg.