Laserade fönster

Här kan du se hur du skall gå tillväga och/eller vilka produkter som rekommenderas vid målning av ett tidigare laserade fönster.