JOTUN Kvist- och spärrgrundning - Bäst i Test!

Med JOTUN Kvist- och spärrgrundning får man både kvistlack och grundning i en och samma strykning. Även de bästa slutstrykningsfärgerna är beroende av ett bra förarbete. Därför har vi förbättrat våra grundningar och gjort förarbetet enklare för dig genom att skapa en kombinationsprodukt med kvistlack och grundning i ett. Oavsett om panelen är ny eller gammal behöver kvistarna förseglas innan övermålning, annars kommer fukten i färgen orsaka att harsterna i obehandlade kvistar blöder igenom. När kvistar blöder igenom får man missfärgningar i färgfilmen och gula kvistgenomslag vilket inte är önskvärt på nymålad panel. Med JOTUN Kvist- och spärrgrundning spärrar du både kvistarna från underlaget samt säkerställer god vidhäftning för färgen. Detta underlättar ditt målningsarbete. 


Se bilder och läs testresultaten nedan:

2017: Test utfört av externt institut; läs testet här
Jotun Kvist- och Spärrgrundning test 2017

VÄNSTER SIDAE: 2 x konkurrerande grundning och slutstrykning i en produkt. HÖGER SIDA: 2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning + 2 x LADY Supreme Finish 40.