Colour Collection 2019

ในโลกที่มีการเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยการรบกวนจากสิ่งต่างมากมายจากภายนอก บ้านเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่เราสามารถแสดงความเป็นตัวตนของเราได้อย่างแท้จริง ในปีนี้เทรนด์สีของเราได้สำรวจ และบ่งบอกถึงลักษณะการใช้ชีวิต ในรูปแบบเมือง จากทั่วทุกมุมโลก

Identity