Raw

บรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งใหม่ๆ ล้ำสมัยในยุดปัจจุบันอาจให้ความรู้สึกเลื่อนลอยไร้รากที่หยั่งลึกจากอดีต การใช้โทนสีอบอุ่นอย่างสี ของดิน และทรายช่วยเน้นบรรยากาศธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งดูเข้มแข็งทว่าผ่อนคลายสบายๆ เหมือนอยู่ในชนบท

Identity