แรงบันดาลใจจากสีทาภายนอก

แรงบันดาลใจจากสีทาภายนอก ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยการปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสีของ Jotun, Lisbeth Larsen Jotun Global Colour Managerร่วมกับสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำจากทั่วเอเชีย Jotun ได้ดูแนวโน้มทางวัฒนธรรมและสังคมที่สำคัญ ซึ่งเป็นรากฐานของสุนทรียศาสตร์ภายนอก ในสถาปัตยกรรมโลกสมัยใหม่ในปัจจุบัน