อลูมิเนียม วู้ดไพรเมอร์ ให้การปกป้องที่ดีที่สุดกับงานไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานไม้ใหม่ต่อการผุกร่อน และแตกร้าวอันเนื่องมาจากความชื้น ผงอลูมิเนียมในสูตรพิเศษนี้ช่วยเสริมความเรียบให้กับเนื้อไม้ เสริมความสวยงามของระบบสีเคลือบเงา