โจตัน ฟังจิซิดอล วอช มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อรา สำหรับการเตรียมพื้นผิวก่อนการทาสีบนพื้นผิวคอนกรีตภายใน และภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นผิวไม้ เพื่อการปกป้องฟิล์มสีจากเชื้อรา แบคทีเรีย ยีสต์ และตะไคร่น้ำ